GEOLOGIA

Informacje ogólne:

  • Tematy ćwiczeń laboratoryjnych, literatura i normy
  • Regulamin zajęć laboratoryjnych i warunki zaliczenia

Przedmiot prowadzą:

  • Wykład: dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK
  • Laboratorium: dr hab. inż. Elżbieta Pilecka, prof. PK, oraz dr inż. Mirosława Bazarnik, adiunkt

Geologia: Mapy

Zapraszamy do pobrania załączonych plików na ćwiczenia z Geologii.

 Pliki:

Mapa 1

Mapa 2

 

Mapa 3

Mapa 4

Mapa 5

Mapa 6

Mapa 7

Mapa 8

Mapa 9

Mapa 10

Mapa 11

Mapa 12

Geologia: Analiza Granulometryczna

Zapraszamy do zapoznania się z plikami (w załączeniu) nt. Analizy Granulometrycznej.

PN_ISO_Granulometria

Zawartość frakcji

Rodzaje frakcji wg PN-EN ISO 14688

Klasyfikacja gruntów wg. PN86

 

 Ćwiczenia laboratoryjne: Geologia

Plik na zajęcia: Analiza granulometryczna – wyniki.

Analiza granulometryczna

Ćwiczenia laboratoryjne: Geostar – cz. 1

W załączeniu przesyłamy pliki potrzebne do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Geologia – z zakresu obsługi programu geologicznego Geostar. Proszę o zapoznanie się z załączonymi przykładami.

Przekrój geologiczny ; Arkadiusz Czycz, Mariusz Wywrot 14 ; Arkadiusz Czycz, Mariusz Wywrot 13 ; Ćwiczenia z geologii inżynierskiej-Geostar

Ćwiczenia laboratoryjne: Geostar – cz. 2

W załączeniu plik do pobrania na zbliżające się ćwiczenia z przedmiotu Geologia.

Profile Geostar

 

Tabela Stratygraficzna

W załączeniu plik z Tabelą Stratygraficzną potrzebną do zaliczenia.

Tabela Stratygraficzna