Politechnika Krakowska - WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

Kierunek dyplomowania i specjalność I stopnia

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE I GEOTECHNIKA

Absolwent uzyska wiedzę z zakresu geotechniki oraz hydrotechniki i będzie przygotowany do rozwiązywania zagadnień inżynierskich takich jak:

– analiza i interpretacja wyników badań terenowych i laboratoryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– projektowanie fundamentów bezpośrednich,
– projektowanie nasypów budowlanych,
– wzmacnianie podłoża gruntowego,
– zabezpieczanie skarp naturalnych oraz powstałych w wyniku działalności inżynierskiej
– zapoznanie się z projektowaniem budowli hydrotechnicznych