Pytania z Mechaniki Budowli II st.

1. Wymienić i omówić kategorie geotechniczne

2. Omówić zasadę działania inklinometru

3. Konstrukcje oporowe – rodzaje i zastosowanie

4. Omówić podział, funkcje i zastosowanie geosyntetyków.

5. Omówić rodzaje i funkcje fundamentów pośrednich.

6. Określenie SGN i SGU dla fundamentów bezpośrednich.

7.  Omówić metodę wymiany gruntów i podać kiedy ją stosujemy

8. Omówić metodę Jet Grouting i podać kiedy ją stosujemy

9. Scharakteryzuj założenia podłoża Winklera. Sformułuj zagadnienie brzegowe dla zginania belek na podłożu Winklera.

10. Jaki jest rozkład naprężeń normalnych w belce zginanej o przekroju zespolonym (zbudowanym z dwóch różnych materiałów). Sformułuj kryteria wytrzymałościowe dla takiej belki.

11. Podaj definicję nośności granicznej sprężystej i plastycznej. Opisz różnice w stanach granicznych dla konstrukcji statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych.

12. Metody rozwiązywania konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

13. Stateczność płaskich konstrukcji prętowych

14. Charakterystyki dynamiczne konstrukcji budowlanych