• Posiedzenie Komisji do spraw przyznania płatnego stażu w Firmie PBW Inżynieria

Dnia 12.01.2023r. odbyło się posiedzenie Komisji do spraw przyznania płatnego stażu w firmie PBW Inżynieria dla studentów kierunku Budownictwo, specjalności Budownictwo Hydrotechniczne i Geotechnika. Komisja zebrała się w składzie:

Przewodnicząca Komisji Prodziekan dr hab. inż. A. Leśniak, prof. PK

Kierownik Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów prof. dr hab. inż. E. Pilecka

Kierownik Zespołu Hydrotechnicznego PBW Inżynieria mgr inż. J. Filipczyk

Członek Komisji dr inż. G. Gaszyńska – Freiwald

Po interesujących rozmowach z kandydatami Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przyznanie stażu studentom: inż. Bartoszowi Biskupowi i inż. Szczepanowi Stybakowi.

Gratulujemy naszym studentom i życzymy owocnej współpracy z firmą PBW Inżynieria.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wydarzenia.

  • XXXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Korbielów 2023

Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Politechniki Krakowskiej uprzejmie informuję i zaprasza na XXXIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Korbielów 2023”, która będzie poświęcona „Metodom Komputerowym w Projektowaniu i Analizie Konstrukcji Hydrotechnicznych”. Planowany termin tej Konferencji to 27.02.2023 – 1.03.2023. Zapraszamy ponadto do zapoznania się z programem Konferencji zamieszczonym na stronie internetowej, do której link zamieszczony jest poniżej.

Strona Konferencji – kliknij tutaj     

  • Seminarium Naukowo-Techniczne ” PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTOWANIA I MONITOROWANIA GEOTECHNICZNEGO I HYDROTECHNICZNEGO”

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Małopolski oraz Polski Komitet Inżynierii Geologii Inżynierskiej i Środowiska wraz z Oddziałem terenowym w Krakowie przy udziale Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów Politechniki Krakowskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium Naukowo-Techniczne połączone z Konferencją Naukową poświęcone „Praktycznym Aspektom Projektowania i Monitorowania Geotechnicznego i Hydrotechnicznego, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r, w Budynku Wystawowo-Konferencyjnym „Kotłownia” na terenie Kampusu PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie w godz. 10:00 – 15:00. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem Seminarium do którego link zamieszczony jest poniżej.

Szczegółowy program Seminarium – kliknij tutaj

  • Studia podyplomowe z zakresu „Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych”

W roku akademickim 2022/2023 w Katedrze Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów zostały uruchomione studia podyplomowe z zakresu „Projektowanie konstrukcji hydrotechnicznych i geotechnicznych”.

Chętnych do zapisania się na te studia prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat tych studiów klikając poniższy link.

Strona Studiów – kliknij tutaj 

 

  • Nagrody dla studentów BHiG przyznane!

W dniu 21 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. przyznania nagród finansowych najlepszym studentom studiów II stopnia kierunku Budownictwo – specjalność Budownictwo Hydrotechniczne i Geotechnika.

Nagrody ufundowały firmy współpracujące z Katedrą Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów tj.: Menard sp. z o.o., Integral sp. z o.o., Aqua Soil, Inora sp. z o.o.

W skład Komisji weszli: przewodniczący Dziekan prof. dr hab. inż. A. Szarata, Prof. dr hab. inż. E. Pilecka, oraz dr inż. G. Gaszyńska – Freiwald.

Niebawem planowane jest uroczyste wręczenie dyplomów. Relację z wydarzenia pokażemy na wydziałowym Facebooku.

Protokół z posiedzenia komisji – kliknij tutaj

  • Wycieczka studentów na Stopień wodny Krapkowice

W dniu 13.05.2022 r. odbył się wyjazd terenowy studentów Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej specjalności Budownictwo Hydrotechniczne i Geotechnika oraz członków Koła Naukowego KWARC na przebudowywany Stopień wodny Krapkowice.

Organizatorami wyjazdu byli firma odpowiedzialna za projekt przebudowy firma PBW Inżynieria Sp. z o.o. oraz  Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów (L-9), Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów (L-8) i Koło Naukowe Kwarc.

Stopień wodny Krapkowice zlokalizowany jest km rzeki Odry 123+720 i stanowi część Odrzańskiej Drogi Wodnej  E-30. Głównym celem projektowym było dostosowanie ww. stopnia do parametrów V-a drogi wodnej. Zakres ten został osiągnięty poprzez budowę nowej śluzy o parametrach 190m długości użytkowej i 12m szerokości użytkowej. Ponadto z uwagi na stan techniczny zakresem projektu objęta została również śluza pociągowa, a także infrastruktura techniczka wraz z obiektami towarzyszącymi związanymi z droga wodną na stopniu wodnym „Krapkowice”. Zakres projektu oraz harmonogram realizacji robót musiał być dostosowany do zachowania nieprzerwanej ciągłości żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej są prowadzone od czerwca 2021 r. Administratorem obiektu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Głównym wykonawcą robót  na budowie jest firma PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE „POM” SP. Z O.O.

Podczas wyjazdu studenci mieli okazję zapoznać się z problemami budowy nowej śluzy oraz wykonaniem zabezpieczenia dołu budowlanego w postaci grodzy hydrotechnicznej. Jest to element, który łączy  zasady pracy gruntu z obudową stalową w postaci zabezpieczenia z grodzić stalowych wraz z ściągami oraz pionową szczelną przesłoną bentonitowo-cementową. Nie jest to typowe zabezpieczenie dołu budowlanego stosowane w geotechnice. Dzięki zastosowaniu połączenia ścianek szczelnych w okolicach głów projektowanej śluzy oraz przesłony wykonanej w technologii  wgłębnego mieszania gruntu (trenchmix) osiągnięto w krótkim czasie szczelny wykop przy różnicach poziomu dna wykopu i zwierciadła wody w Odrze sięgających ponad 10m.

Podczas wyjazdu studentów oprowadzali po budowie:
Bartłomiej Pietruszewski – Dyrektor PBW Inżynieria –  opowiedział o Odrzańskiej Drodze Wodnej, zasadach działania stopnia wodnego, jego obiektach i stosowanych na przestrzeni lat rozwiązaniach konstrukcyjnych, zastosowanych technologiach oraz funkcjonowaniu Odrzański drogi wodnej, a także omówił wykonywane na budowie obiekty i fazy ich realizacji.    
Janusz  Michał Filipczyk – Projektant hydrotechnik, Kierownik Zespołu Hydrotechnicznego PBW Inżynieria  oddział Kraków – Współautor projektu budowy nowej śluzy oraz przebudowy śluzy pociągowej – organizator Wycieczki ze strony PBW Inżynieria.
Adam Grotowski – Inżynier Rezydent  firma TPF Sp. z o.o. – opowiadał o wykonywanych pracach betonowych, zbrojarskich i ziemnych na budowie nowej śluzy Krapkowice.
Robert Sołtysik – Prezes Zarządu Soley Sp. z o.o. – Podwykonawcy firmy POM” Sp. z o.o –  opowiadał o wykonanych robotach geotechnicznych w postaci milkropali oraz wykonanej przesłonie w technologii trenchmix.

Opiekunami wycieczki byli pracownicy Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów (L-09) i Katedry Mechaniki Budowli i Materiałów (L-08): prof. dr hab. inż. Artur Radecki – Pawlik, dr inż. Mirosława Bazarnik, dr inż. Grażyna Gaszyńska – Freiwald, dr inż. Janusz Kogut.

Galeria zdjęć z wydarzenia – kliknij tutaj

  • Złoty medal za długoletnią służbę dla Prof. dr hab. inż. Elżbiety Pileckiej

Podczas tradycyjnie obchodzonego święta szkoły PK, które odbyło się w dniu 11 maja 2022r., Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 5 października 2021r, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczona została Pani Profesor Doktor Habilitowana Inżynier Elżbieta Pilecka – Kierownik Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów PK.

Relacja z wydarzenia – kliknij tutaj

  • Dni otwarte Wydziału Inżynierii Lądowej PK

Podczas dorocznie odbywających się Dni Otwartych Wydziału Inżynierii Lądowej PK, które miały miejsce w dniu 17 maja 2022r., Koło Naukowe KWARC zrzeszone przy Katedrze Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów otworzyło swoje stoisko, na którym można było zapoznać się m.in. z kryjącymi się w ziemi minerałami oraz kamieniami szlachetnymi. Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z tego wydarzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *