10.03.2021 r. – Zebranie organizacyjne.

31.03.2021 r. – Seminarium nt.: „Stateczność maszyn roboczych ciężkich na słabym podłożu” – zaprezentuje mgr inż. Mateusz Richter

7.04.2021 r. – Zebranie organizacyjne.

14.04.2021 r. – Seminarium nt.: „Metody wzmacniania i naprawy konstrukcji inżynierskich” – zaprezentuje dr hab. inż. Bogusław Zając, Prof. PK

8.12.2021 r. – Seminarium nt.: „Pomiary i monitoring w geotechnice przy wykorzystaniu czujników światłowodowych ciągłych geometrycznie”, który wygłosi dr inż. Rafał Sieńko

30.03.2022 r. – Zebranie merytoryczno-organizacyjne, godz. 11:00.

13.04.2022 r. – Zebranie Katedry, godz. 11:00

20.04.2022 r. – Seminarium nt.: „Modeling of hydro-mechanical behaviour of sedimentary and crystalline rocks– wygłosi Prof. Pietruszczak, godz. 11:00

27.04.2022 r. – Seminarium nt.: „Meso and macroscale analysis of structural masonry” – wygłosi Prof. Pietruszczak, godz. 11:00

25.05.2022 r. – Seminarium Katedry, godz. 11:00, Sala C CUP.

10.06.2022 r. – Zebranie Katedry sprawy organizacyjno-dydaktyczne, godz. 11:00.

22.09.2022 r. – Zebranie Katedry sprawy organizacyjne, godz. 9:00.