O Katedrze Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów L-9

Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów L-9 jest prężnie rozwijającą się jednostką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, prowadzącą badania o charakterze naukowym i stosowanym. Główne kierunki prac naukowo-badawczych Katedry obejmują następujące obszary tematyczne: mechanikę górotworu, fundamentowanie, fundamenty zespolone, zabezpieczanie głębokich wykopów, konsolidacje podłoża, projektowanie posadowień budowli na gruntach słabonośnych w złożonych warunkach geologiczno-inżynierskich oraz projektowanie stabilizacji i likwidacji osuwisk na trasach komunikacyjnych i w terenach zurbanizowanych. Inne wątki badawcze to: badania materiałów antropogenicznych, pomiary odkształceń podłoża budowlanego, oceny wpływu czynników reologicznych oraz zmian temperatury i wilgotności w betonowych konstrukcjach hydrotechnicznych, problemy stateczności i deformacji w betonowych konstrukcjach hydrotechnicznych budowli ziemnych, z uwzględnieniem zjawisk upłynnienia i modelowanie MES współdziałania konstrukcji z podłożem. Istotne są również zagadnienia optymalizacji w konstrukcjach inżynierskich oraz statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji cienkościennych, mechanika zniszczenia, propagacja pęknięć w ośrodkach z mikrouszkodzeniami czy statyka i dynamika materiałów kompozytowych. Ponadto Katedra oferuje szereg badań dla przemysłu, takich jak: pomiary zachowania podłoża gruntowego i obiektów budowlanych, w tym także możliwość opracowania i wykonania dedykowanych systemów monitoringu, obejmujących obserwację parametrów statycznych i dynamicznych, stosunków wodnych oraz przemieszczeń podłoża i konstrukcji, weryfikacja założeń projektowych w odniesieniu do panujących warunków gruntowo-wodnych zgodnie z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, jak również ocena jakości podłoża do celów budowlanych, a zwłaszcza do pracy w warunkach szczególnych – obejmujących trzecią kategorie geotechniczną.     

Do działalności naukowo-badawczej Katedry L-9, służącej szeroko rozumianej współpracy z przemysłem  należą także aspekty związane z oznaczaniem parametrów wytrzymałościowych oraz odkształceniowych wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych takich jak: beton, stal, materiały kompozytowe, drewno, szkło itd. Do wyżej wymienionych badań wykorzystywane są między innymi: maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell ZMART.PRO o zakresie sił 0-100kN wraz z ekstensometrem o rozdzielczości 0,003 mikrometra – która posiada pierwszą klasę dokładności (wzorcowana na bieżąco), mostek pomiarowy HBM Spider8, Polaryskop, Defektoskop USD10, oraz ekstensometr precyzyjny HBM DD1 z dodatkowym wyposażeniem.